Garanti Şartları ve Koşulları

GARANTİ ŞARTLARI

 1. Garanti süresi, onarımı yapılmış cihazın teslim tarihinden itibaren başlar ve 6 aydır.
 2. Onarımı yapılmış cihazın değişen parçaları firmamızın garanti kapsamındadır.
 3. Onarımı yapılmış cihazın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 4. Onarımı yapılmış cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

GARANTİ GEÇERLİLİK KOŞULLARI

 1. Ürünün garanti kapsamında tamir olabilmesi için, Garanti Belgesi servise ibraz edilmelidir. Aksi durumda garanti kapsamında tamir yapılamaz.
 2. Servis kaşesi bulunmayan garanti belgeleri geçersizdir.
 3. Garanti belgesi üzerinde cihazın servis yılı, ayı ve günü, müşteri adı ve ürünün seri numarası vb. bilgiler üzerinde herhangi bir tahribat ve/veya değişiklik yapıldığında o cihazlar garanti kapsamına girmez.
 4. Garanti belgesindeki kimliği belirtilen kişiden başka hiç kimse hak ve/veya tazminat talep edemez.
 5. Müşteri kaynaklı kötü kullanım nedeni ile değişen parçada darbe, vuruk, kırık, sıvı teması ve çizik vb. tüm arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 6. Onarımı yapılmış cihazın 6 aylık Citrus Mobil garanti kapsamı içerisindeki zaman diliminde cihazın başkaları tarafından açıldığının tespiti, gerçekleştirilen montaj ve/veya onarımların, yedek parça değiştirme, temizleme vs. nedeniyle oluşan tüm arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 7. Onarımı yapılmış cihazın düzensiz voltaj kaynağı, voltaj uyumsuzluğu, voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, topraksız priz kullanılması, hatalı elektrik tesisatı ve donanım ile cihaz etiketinde yazılı voltajdan farklı voltaj ile kullanım nedeni ile meydana gelecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 8. Onarımı yapılmış cihazın yüksek ısı ve nem koşulları içerisinde saklamak gibi dikkatsiz veya yanlış kullanım nedeni ile oluşan tüm arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 9. Sıvı ile teması ya da darbe elektronik cihazlarda ileride farklı arızaların yol açmasına yol açabilir. Bu nedenle onarımı yapılsa dahi garanti harici kalacaktır. Böyle cihazlara onarım garantisi verilmez. Tamir edilen arıza tekrarlayabilir ve/veya farklı arızalar oluşabilir. Bu durumdan ilgili Teknik Servis sorumlu tutulmaz.
 10. Müşteri yukarıdakilere atfen garanti süresi içinde oluşan fakat garanti kapması dışında kalan arızalar için, ücretli onarım yapılmasını kabul ettiği takdirde onarım ücretini ödemekle yükümlüdür.